Jak utrzymać w czystości powierzchnie tarasów kompozytowych?

administr@tor

administr@tor

Jak utrzymać w czystości powierzchnie tarasów kompozytowych?

Nawet kompozyt drzewny, podobnie jak inne materiały wykorzystywane do budowy tarasów eksponowanych na zewnątrz budynków, narażone są na zabrudzenia. Ryzyko zabrudzenia można jednak ograniczyć. Zatem każdy użytkownik tarasu wykonanego z drewna kompozytowego wcześniej lub później stanie przed koniecznością usunięcia zabrudzeń względnie odświeżenia tarasu.

Deski kompozytowe WPC posiadają powierzchnię poddaną procesowi szczotkowania. Struktura desek przypomina dzięki temu naturalne drewno, jest miła w dotyku i ciepła. Podczas procesu szczotkowania na warstwie zewnętrznej desek kompozytowych pozostaje pewna ilość drobin pyłu. Obecność tych drobin pyłu cechuje zawsze nowy taras wykonany z desek kompozytowych . Nowe deski kompozytowe są podatne na absorbcję wody, wilgoci i mogą powodować optyczne przebarwienia desek tarasowych, zaburzając do pierwszego mycia korzystny efekt wizualny. Można w tym celu wykorzystać wodę z dodatkiem detergentu bez substancji żrących, szczotkę ze sztywnym włosiem lub myjkę ciśnieniową (max.60°C, 100 barów,zachowując minimalną odległość 60cm, strumień powinien być skierowany wzdłuż ryflowania). Powierzchnia nowego tarasu powinna zostać spłukana obficie wodą w celu wymycia drobin pyłu i zabrudzeń powstałych również w trakcie montażu tarasu. Pierwsze mycie warto wykonać przed rozpoczęciem użytkowania tarasu.

Regularne mycie tarasu – konserwuje kolor

 

Wystarczy kilka wolnych chwil na usunięcie naniesień zmiotką, względnie spłukanie wodą. Jeżeli to nie wystarczy, rekomendujemy wykorzystanie środka do czyszczenia drewna kompozytowego WPC  lub niedrażniącego detergentu kuchennego np.Ludwik . Odradzamy stosowanie dysz rotacyjnych w wypadku użycia myjki ciśnieniowej oraz detergentów kwaśnych lub zasadowych, oraz środków posiadających intensywną barwę.

Pleśń

 

Grzyby i Pleśń i należy usuwać za pomocą wody z zawartością preparatu dedykowanego do czyszczenia kompozytów lub łagodnego detergentu kuchennego. W przypadku zielonych wykwitów mchu, rozwijających się od dłuższego czasu, czyszczenie trzeba wykonać do całkowitego usunięcia grzybni z powierzchni desek kompozytowych. Na naszym rynku dostępne są środki przeciwko grzybom i pleśni.  Przed pierwszym użyciem środków przeciwko grzybom i pleśni zalecamy sprawdzenie w niewidocznym miejscu, czy dany środek nie powoduje przebarwień.

Czerwone wino, tłuszcz, potrawy

 

Zabrudzenia spowodowane tłuszczem, czerwonym winem wymagają szybkiej reakcji. Z uwagi na kontrast kolorystyczny, które nadają plamy po tych substancjach. Niezwłoczne czyszczenie zapewnia najlepszy efekt, nawet jeżeli wykonamy je środkami dostępnymi pod ręką tj. szmatka, mop, woda z detergentem kuchennym. W przypadku poważniejszego zabrudzenia rekomendujemy użycie szczotki z twardym włosiem oraz ciepłej wody ze środkiem do czyszczenia kompozytów drzewnych. W przypadku, gdy nie zauważyliśmy zabrudzenia, które utrwaliło się na powierzchni tarasu kompozytowego w formie zaschniętej plamy? konieczne jest zmycie zabrudzonej powierzchni z zastosowaniem środka do czyszczenia kompozytów. Czynność mycia warto powtórzyć co najmniej trzykrotnie, dając detergentowi czas na penetrację zabrudzenia. Gdyby wskutek tego zabiegu ślady zabrudzeń nie ustąpiły całkowicie, ulegną one samoczynnie stopniowemu zanikowi.

Odchody zwierzęce

 

Zanieczyszczenia odchodami zwierzęcymi należy usuwać, za pomocą wody, preparatu do czyszczenia kompozytów lub niedrażniących detergentów, oraz urządzenia ciśnieniowego. Uwaga! niektóre rodzaje odchodów zwierzęcych mogą być silnie drażniące (kwaśne), przez co powodują miejscowe rozjaśnienie cząstek drewna zawartych kompozycie. Gdyby zaobserwowaliście Państwo po umyciu różnice kolorystyczne, należy pozostawić takie powierzchnie w stanie odkrytym na działanie czynników atmosferycznych, ekspozycja na światło słoneczne UV doprowadzi do stopniowego wyrównania kolorów.

 

 

 

 

 

 

Masz problem ze swoim tarasem?
Proszę zadzwoń: tel. 609 748 385

Scroll to Top